Κυριακή, 27 Μαρτίου 2016

Στην τοποθεσία "Ηχογραφήσεις" αναρτήθηκαν  οι ομιλίες του Κωνσταντίνου Γανωτή :

της 02/03/2016 πάνω στούς Αναστάσιμους Ύμνους  

&

της 20/03/2016 Κυριακής της Θορθοδοξίας

Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2016

Στην τοποθεσία "Ηχογραφήσεις" ανέβηκε η ομιλία του Κωνσταντίνου Γανωτή της 24/02/2016 πάνω στούς Αναστάσιμους Ύμνους

Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2016

Στην τοποθεσία "Ηχογραφήσεις" ανέβηκε η ομιλία του Κωνσταντίνου Γανωτή της 17/02/2016 πάνω στην ανάλυση του Αναστάσιμου Κανόνος