Σάββατο, 20 Απριλίου 2019

ΠΑΣΧΑ  2019 
ΣΤΟ ΙΕΡΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΤΗΣ ΟΣΙΑΣ ΞΕΝΗΣ

ΔΕΣ  ΣΤΟ "ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ" :
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 
ΑΝΕΒΗΚΕ  ΣΤΙΣ " ΗΧΟΓΡΑΦΗΜΕΝΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ 2019" ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΑΝΩΤΗ  ΣΤΗΝ ΒΡΑΔΥΝΗ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΣΤΙς 10-4-2019

Σάββατο, 6 Απριλίου 2019

ΔΕΣ στο "Μηνιαίο Πρόγραμμα" τις  Ακολουθίες  του Ιερού Παρεκκλησίου της Οσίας Ξένης  κατά την Ε΄εβδομάδα των νηστειών και της Κουφής

Τρίτη, 2 Απριλίου 2019

Πόσο σκανδαλωδώς επίκαιρο!!!!

Ὁ κανὼν τῆς ἁγίας ἡμῶν πίστεως καί τῶν ἠθῶν μας


Ἄν ἡ παροῦσα γενεά δέν ἐνδυναμωθεῖ ἀπό ἀνθρώπους μορφωμένους ἐν καλῇ διδασκαλίᾳ καί μάλιστα πρός τόν κανόνα τῆς ἁγίας ἡμῶν πίστεως καί τῶν ἠθῶν μας, θά εἶναι δυσοίωνο τό μέλλον τῆς Ἑλλάδος καί ἡ διακυβέρνησίς της ἀδύνατη.
Ἰωάννης Καποδίστριας

από το " ΤΕΤΡΑΔΙΟ "  mikramikra.blogspot.com