Δευτέρα, 26 Δεκεμβρίου 2016


αναρτήθηκαν:...............

Στη σελίδα: 

"ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 2016" 


α) Το 5ο μάθημα Εκκλησιαστικής Ιστορίας από τόν Καθηγητή Αθανάσιο Μαρκόπουλο (Oμότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών -  τμήμα Βυζαντινής Φιλολογίας) 

&

Στη σελίδα: 

"ΗΧΟΓΡΑΦΗΜΕΝΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ 2016"

β) η ομιλία του Κ. Γανωτή της 18 - 12 - 2016 

(Κυριακή πρό της του Χριστού Γεννήσεως) 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου