Τρίτη, 2 Απριλίου 2019

Πόσο σκανδαλωδώς επίκαιρο!!!!

Ὁ κανὼν τῆς ἁγίας ἡμῶν πίστεως καί τῶν ἠθῶν μας


Ἄν ἡ παροῦσα γενεά δέν ἐνδυναμωθεῖ ἀπό ἀνθρώπους μορφωμένους ἐν καλῇ διδασκαλίᾳ καί μάλιστα πρός τόν κανόνα τῆς ἁγίας ἡμῶν πίστεως καί τῶν ἠθῶν μας, θά εἶναι δυσοίωνο τό μέλλον τῆς Ἑλλάδος καί ἡ διακυβέρνησίς της ἀδύνατη.
Ἰωάννης Καποδίστριας

από το " ΤΕΤΡΑΔΙΟ "  mikramikra.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου